Een boompje opzetten over onze natuur

07 April 2021

Een boompje opzetten over onze natuur

Meldingen van niet vergunde kappingen, de vernieling van kleine landschapselementen, het niet nakomen  van kapcompensaties... worden door onze gemeenteraadsleden doorgegeven aan de bevoegde instanties en verder opgevolgd.

Wij zitten in met de natuur in onze gemeente. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat, ondanks enkele beloftevolle inspanningen, de natuurer nog altijd sterk op achteruit gaat. Veel mensen hebben tijdens de coronaperiode natuur in hun buurt (her)ontdekt. Dankzij de vele wandelingen en fietstochten is men de bestaande natuur rondom ons terug ten volle gaan appreciëren. We moeten die  verhoogde aandacht voor de natuur met beide handen grijpen om het thema hoog op de politieke agenda te plaatsen. Met Groen Hoeselt sporen we de gemeente, de hogere overheden en alle Hoeselaren aan om de resterende natuur in onze gemeente te koesteren  en beschermen.

Meldingen van niet vergunde kappingen, de vernieling van kleine landschapselementen, het niet nakomen  van kapcompensaties... worden door onze gemeenteraadsleden doorgegeven aan de bevoegde instanties en verder opgevolgd.

Daarnaast zetten we in de gemeenteraad regelmatig een boompje op over onze natuur en proberen we het gemeentebestuur ervan te  overtuigen om bijkomend te vergroenen op het openbaar domein. Hen overtuigen van de meerwaarde van de natuur is een verhaal  met vallen en opstaan. Maar de huidige bestuursploeg moet rekening houden met een kritische oppositie. Kritisch, maar tegelijkertijd ook constructief zodat we samen met de andere partijen in onze gemeente iets goeds voor de Hoeselaren en hun natuur kunnen  realiseren.

Zo stelden we al voor om een kwaliteitsvol meerjarig mengsel voor bloemenweides in groepsaankoop te doen, voorzagen we uitgewerkte voorstellen voor de heraanplanting van gekapte laanbomen en wezen we op verschillende subsidiemogelijkheden voor het lokale bestuur.

Het recente voorstel van Groen Hoeselt om een nieuw bos te realiseren met een oppervlakte van 4000 m2 werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Een stap in de goede richting. Maar we blijven er voor ijveren dat deze legislatuur voor iedere  inwoner nog een boom wordt geplant. Daar willen we met Groen Hoeselt ten volle aan meewerken.