In amper half jaar tijd: verdubbeling oppompdebiet Hoeselt

15 Maart 2021

In amper half jaar tijd: verdubbeling oppompdebiet Hoeselt

Zal Hoeselt nog voldoende grondwater hebben voor onze volgende generatie?

De Pano-reportage over de droogte in Vlaanderen is een must-see:
💧 De fractie Best-Groen wees vorig jaar nog op deze problematiek en illegale pompen op Hoeselts grondgebied.

Het toegevoegd punt van gemeenteraadslid Jasper Goffin om een grondwaterbeleid uit te werken werd 10 maanden geleden goedgekeurd, maar laat lang op zich wachten. Ondertussen regende het aanvragen voor pompvergunningen. Zonder beleid resulteerde dit in een verdubbeling van het totaal vergunde debiet, op amper 6 maanden tijd.

Er mag in Hoeselt jaarlijks 260.000.000 liter opgepompt worden. Zal Hoeselt nog voldoende grondwater hebben voor onze volgende generatie? Ook Hoeselt ligt op de krimpgevoelige klei- en leemlagen.