Gezonder

18 December 2017

Gezonder

Hoeselt evolueert naar een klimaatneutrale gemeente en zet in op hernieuwbare energie. Het is een verzorgde en gezonde gemeente.

  • We ijveren voor het behoud en herstel van het typisch Haspengouws landschap en voorzien waar mogelijk laanbomen en buurtgroen.
  • De openbare ruimte (bermen, parken) wordt op een efficiënte manier onderhouden zodat het gebruik van schadelijke pesticiden niet nodig is. Hoeselt is een propere gemeente waar er geen plaats is voor zwerfvuil.
  • Door het opwaarderen van kleine buurtwegen is het mogelijk om te wandelen en te sporten in eigen buurt. Heraangelegde wegen en fietspaden maken het aangenaam fietsen in Hoeselt.