Elkaar ontmoeten in het groen

28 September 2018

Elkaar ontmoeten in het groen

Centraal in de Hoeseltse dorpskern ligt de Mot, een beschermd, maar weinig gekend monument. Groen Hoeselt wil deze mooie site omvormen tot een publiek parklandschap met goed bewandelbare paden die toegang geven tot gevarieerde en belevenisvolle landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, moestuinen, zit- en picknickplaatsen, een speelbos, een bloemenweide, een hondenlosloopzone en een evenementenweide voor kleinschalige initiatieven. Centraal in dit binnengebied wordt het beschermde erfgoed van de Mot opgewaardeerd, toegankelijk gemaakt en worden de historische grachten terug in orde gesteld. Door ook de omliggende gebieden mee te betrekken in het project ontstaat een unieke kans om een verbinding te realiseren tussen de Bergweide, de Dorpsstraat en de Hulststraat. De uitbouw van dit parklandschap biedt mogelijkheden voor ontspanning voor alle Hoeselaren. Het park wordt een veilige en aangename omgeving voor voetgangers en fietsers. Scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen kunnen er activiteiten organiseren. Jong en oud kunnen er elkaar ontmoeten in een groene omgeving die letterlijk en figuurlijk zuurstof geeft aan de dorpskern.