Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Er is nood aan een daadkrachtig beleid en goed bestuur. Hoeselt moet zich immers voorbereiden op diverse uitdagingen zoals de klimaatverandering, een vergrijzende bevolking en de toenemende taken voor de gemeentediensten.

  • We maken beleidsplannen op met visie op lange termijn, in plaats van ad hoc te beslissen.
  • Er wordt rekening gehouden met de expertise van de gemeentelijke adviesraden en we zetten in op burgerparticipatie waardoor elke inwoner inspraak krijgt in het gevoerde beleid en mee bepaalt hoe Hoeselt er morgen uitziet.
  • Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd. Inspraak en transparantie zijn de norm.